Làm sao để đạt mục tiêu nghề nghiệp năm 2018?

Bạn có thấy vì sao IDP rất quan trọng, và vì sao bạn cần phải trao đổi với cấp trên của mình để lên kế hoạch thật tốt. Bạn sẽ phải chủ động, đặc

1. Vì sao công việc quan trọng đối với bạn?

Đầu tiên, hãy nhìn nhận lại tình hình hiện tại của bạn. “10 câu hỏi cho những công việc quan trọng” trên trang blog của Seth Godin là nơi đầu tiên bạn có thể tìm hiểu khi tổng kết năm 2016 của mình. Những câu hỏi này sẽ đảm bảo rằng bạn luôn quan tâm đến những vấn đề nhất định hơn là chỉ có tiền lương hoặc cấp bậc của mình.
Trước tiên, hãy thử trả lời những câu hỏi dưới đây:
· Việc gì bạn đang làm là khó khăn?
· Những việc gì mà mọi người tin rằng chỉ có bạn làm được?
· Bạn thường hợp tác/làm việc chung với những ai?
· Người ta nói những gì về bạn?
· Bạn sợ điều gì?
· Bạn sở hữu nguồn tài nguyên quý hiếm gi?
· Bạn đang cố gắng thay đổi ai?
· Nếu ngừng làm công việc đang làm bạn có cảm thấy nhớ hay không?
· Bạn đại diện cho điều gì/người nào?
· Bạn có thể đóng góp những gì?
Theo Seth Godin, những câu hỏi nào mà bạn cảm thấy khó trả lời thì bạn cần phải suy nghĩ về vấn đề đó nhiều hơn nữa. Bất kỳ câu trả lời nào mà bạn còn thấy rối rắm, hoặc phức tạp là những dấu hiệu của những việc quan trọng.

2. Củng cố cam kết của bạn với nghề nghiệp bằng Kế hoạch Phát triển Cá nhân (Individual Development Plans – IDPs)

Một kế hoạch phát triển bản thân không chỉ dơn giản là một lộ trình bạn sẽ đi trên con đường sự nghiệp, vì kế hoạch này sẽ không đảm bảo kết quả được. Nhưng nếu bạn kết hợp IDP với sự cam kết nhất định, bạn sẽ có thêm sức mạnh. IDP chính là sự cam kết 2 chiều giữa bạn và công ty để hỗ trợ bạn phát triển một cách tốt nhất bằng những cơ hội và thử thách mới. IDP sẽ nói cho bạn biết:
· Bạn nằm trong “vùng an toàn” tại công ty (công ty hoạch định tương lai của bạn)
· Bạn thuộc về công ty này (công ty đề ra về những việc bạn sẽ tạo tác động tích cực)
· Bạn rất quan trọng đối với công ty (công ty cùng bạn định hường để bạn tỏa sáng hơn)
Bạn có thấy vì sao IDP rất quan trọng, và vì sao bạn cần phải trao đổi với cấp trên của mình để lên kế hoạch thật tốt. Bạn sẽ phải chủ động, đặc biệt là khi công ty bạn chưa quen với khái niệm này. IDP là nguồn động viên thực sự, vì chỉ có những cá nhân mong muốn phát triển sự nghiệp mới cần IDP. Công ty bạn cũng sẽ xem xét nghiêm túc hơn vì đây là cam kết chính thức từ hai phía. Bạn sẽ cần thúc đẩy kế hoạch này để nhận được nhiều lợi ích trong quá trình phát triển bản thân và nghề nghiệp, đặc biệt là thăng chức trong nghề nghiệp.
IDP hoàn chỉnh sẽ gồm 2 phần: nghề nghiệp và cá nhân. Đây là công cụ để bạn theo dõi mục tiêu của mình và đo lường đánh giá hiệu quả.

3. Kế hoạch phát triển nghề nghiệp

Xác định 2 hoặc nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc trong 1 – 3 năm tới. Kỹ năng này có thể giúp bạn đào sâu kỹ năng chuyên môn của vị trí hiện tại hoặc kỹ năng có thể sử dụng được cho các công việc khác.
· Kỹ năng nghề nghiệp nào cần thiết?
· Kỹ năng lãnh đạo nào cần thiết?
· Thời gian tích lũy những kỹ năng này
· Kế hoạch, ngân sách, cam kết hỗ trợ của ban giám đốc
· Các bước kế tiếp hoặc quy trình kiểm tra tiến độ
· Thỏa thuận rằng kế hoạch sẽ do bạn chủ động thực hiện, không phải sếp bạn.
Bạn cần phải tự theo dõi tiến độ của mình cùng cấp trên để đảm bảo rằng mục tiêu có khả năng đạt được hàng quý. IDP cần phải được cập nhật để đảm bảo sự phát triển của bản thân bạn. IDP thường cần nhiều thông tin nhưng sẽ không quá phức tạp.Seth Godin đã nói rằng: “Một ngân viên thực sự cần thiết trong một công ty là người mang tính nhân văn và sự gắn kết kèm thẩm mỹ đến cho công ty. Đây là nhân viên chủ chốt, một người không thể thiếu được và có thể là nền móng để công ty đạt nhiều thành quả hơn nữa.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *